//Går in på en Endo-sida där man skriver "uppsatser" *Endometrios och mänskliga rättigheter* 2015-11-05 Anna-Aseé Almroth. Uppsala Universitet.//

 

2014 den 10 Nov skrev jag min krönika, som slut refererade jag till de "mänskliga rättigheterna" kontra Endometrios: Min sida är otroligt besökt och jag är så glad att folk kan få idér härifrån.

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värdighet och har samma rättigheter. Endast de rättigheter som skyddas i den primära folkrätten kan dock upprätthållas i juridisk mening, oavsett viss stats anslutning till berörda internationella överenskommelser.

Må väl!

Mari Ferrou.//