Kvinnor med ENDOMETRIOS löper en större risk att drabbas av olika typer av hjärtsjukdomar. Speciellt utsatta är yngre kvinnor, visar en ny studie som sätter ytterligare ljus på den smärtsamma sjukdomen.

Nu visar en amerikansk studie på ytterligare problem som ser ut att ha en koppling till sjukdomen. Forskare vid universitetet i Harvard har undersökt drygt 116 000 kvinnor, varav nästan 12 000 hade kirurgiskt konstaterad endometrios.

Tredubblad risk

Man följde kvinnorna under 20 år och kunde då se att de som hade endometrios oftare behövde opereras för förträngningar i artärer och drabbades av en hjärtattack eller bröstsmärtor. Särskilt syntes detta hos kvinnor under 40 år – där löpte kvinnorna med sjukdomen en tre gånger så stor risk att drabbas av hjärtproblemen än de som inte hade endometrios, enligt studien som publiceras i tidskriften Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

I dag finns ingen behandling som gör att sjukdomen försvinner men man kan lindra smärtan med hjälp av exempelvis hormoner eller operationer där man tar bort härdarna av livmoderslemhinna eller de cystor som kan uppstå. I svåra fall, där mediciner inte hjälper, kan det bli nödvändigt att operera bort livmodern och ibland även äggstockarna för att bli bättre.

Den sistnämnda operationen, som var vanligare hos de drabbade kvinnorna i studien, är något som forskarna pekar ut som en möjlig förklaring. En menopaus som framkallats medicinskt kan innebära en ökad risk för hjärtsjukdomar, skriver forskarna förklaring kan vara att de som opererats är de allra sjukaste. Det skulle därför snarare kunna vara sjukdomens ansträngning på kroppen som ligger bakom den ökade frekvensen av hjärtproblem de som har endometrios och där det funkar ganska bra med eller utan någon hormonbehandling, de opererar man ju inte. Det är klart att det då är en grupp som sannolikt har mindre inflammatoriska påslag, mindre rubbad oxidativ stress och annat och därmed löper mindre risk att drabbas av hjärt- kärlsjuklighet, säger han det behövs mer forskning kring det här och att det kan vara vanskligt att generalisera resultaten då studien är gjord på amerikanska sjuksköterskor.

– Men även om den här studien har sina begränsningar finns det nu en lite starkare anledning att prata livsstil med patienterna. Att man bör äta lämpligt för att hålla sitt BMI på rätt sida strecket och att motionera för att så mycket det går minska överrisken för hjärt- kärlsjukdom.

– Däremot skulle jag inte blanda in den i diskussion inför en eventuell operation. Jag känner mig inte säker på att en operation spelar roll, utan jag tror mer det handlar om hur sjuk man är, fortsätter han.

Sjukdomen har varit förbisedd inom vården länge, trots att den drabbar så många och finns beskriven redan i papyrusrullar.

Källförteckning: Expressen/Hälsoliv

Helt otroligt!!! detta måste jag ta upp med min hjärtspecialist, jag har en cysta på hjärtat ( sedan jag fick veta det 2012 trodde jag direkt att det kommit av min endometrios) och jag har även ett retledningshinder, det får jag extraslag av, det upptäcktes när jag hamnade på hjärtintensiven i Linköping, dessa 3v där gick de igenom mig så grundligt, en underbar vård fick jag, jag var säker på att jag inte skulle överleva, efter att haft problem med hjärtat sedan 15års åldern har ingen förstått vad det varit för fel fast sjukvården varit jättenoga med att göra en massa tester på mig, gått med bandinspelning m.m.Kommer att skriva mer om det i ett annat inlägg då hjärtproblem förknippas med Endometrios. Hur jag upplevt det med mitt hjärta.